MENU

CCesta k vytvoření zdravého pracovního prostředí.

V souladu s naší vizí nabízíme široké možnosti prevence vztahové patologie a osvěty novým způsobem, který bude inspirovat ostatní ke změnám a povede ke společenské zodpovědnosti. Provedeme ve vaší společnosti důkladnou analýzu situace, navrhneme inovativní řešení krizové komunikace či vypracujeme návrh mobbing free strategie.

Každý region i obor je něčím specifický a i šikana bývá zaměřená jiným směrem. Konzultace a poradenství poskytujeme nejčastěji klientům z následujících oblastí:

 • Zdravotnictví (nerovné zacházení, prestiž, moc)
 • Školství (staffing, osobní důvody, dělají věci jinak)
 • Úřady/ státní správa (finance, moc, nerovné zacházení)
 • Pojišťovnictví (finance, kariéra, výkon)
 • Lidé z kanceláří (tlak na výkon, kariera, osobní důvody)
 • Výrobny (nelidské zacházení, zákeřnosti, osobní důvody)

Příklad nabízených aktivit

1. Vstupní analýza

Provedení stručné vstupní analýzy situace na konkrétním pracovišti či ve firmě.

2. Diagnostika

Diagnostika může zahrnovat například vztahový audit ve formě průzkumu mezi zaměstnanci, analýzu a vyhodnocení.

3. Mobbing Free Strategie

Navržená strategie může zahrnovat:

 • Osvětu a vzdělání zaměstnanců - přednášky a workshopy
 • Proškolení a trénink klíčových pracovníků
 • Sestavení anti-mobbingových důvěrníků
 • 360° zpětnou vazbu, mediaci
 • Moderovaný prožitkovo/terapeutický workshop
 • Poradenský servis

4. Preventivní aktivity

 • Mobbing Free manuál - zapracování antimobbingových aktivit do firemního kodexu
 • Mobbing Free Company - certifikace mobbing free společnosti
 • Pravidelná setkávání
 • a další...