Osvěta a prevence jsou pro nás cestou, kterou jsme se rozhodli jít. Informování veřejnosti o problematice prostřednictvím médií a osvětových aktivit, jako jsou například:

 • Proškolování pracovníků ve firmách.
 • Edukace vedoucích pracovníků a pracovníků personálních oddělení.
 • Školení a certifikace mobbing free expertů a poradců.
 • Workshopy, semináře, webináře, školení, tréninky pro oběti i firemní management.
 • Osvěta na středních i vysokých školách.
 • Regionální roadshow.
 • Spolupráce s knihovnami – přednášky.
Naše cíle:
 • Celkové zvýšení povědomí o problematice šikany na pracovišti
 • Rozpoznání šikany a mobbingu již v počátečních stádiích
 • Informovanost veřejnosti o tom, jak postupovat v případě mobbingu
 • Sestavení odborníků a organizací, které mohou obětem i zaměstnavatelům v případě šikany pomoci
 • Změna postoje veřejnosti vůči šikaně a mobbingu z tolerovaného a přehlíženého tématu na jednoznačné NE
 • Nastavení nových společenských mantinelů
 • Vytvoření zdravého pracovního prostředí
 • Zakotvení mobbing free pravidel ve firmách i zákonech ČR
 • Vytvoření kvalitního a profesionálního opěrného zázemí s linkou bezpečí pro oběti šikany na pracovišti a firemní poradenství
 • Vytvořit dlouhodobou spolupráci s podniky a zaměstnavateli, kteří budou vize a teze anti-mobbingových aktivit podporovat.
Naše zásady
 • Lidskost, otevřenost a empatie
 • Objektivnost
 • Individuální přístup ke každému člověku, případu i situaci
 • Respekt k hodnotám, důstojnosti a osobnosti každého člověka
 • Jasné a transparentní postupy i jednání
 • Podpora a uznání jedinečnosti, potenciálu a tvorby každého člověka
 • Celoživotní vzdělávání, osobní rozvoj a duševní hygiena
 • Kultivace pracovního prostředí, lidské morální zásady a etika v zaměstnání
 • Sebe-hodnota, sebe-vědomí, sebereflexe
 • Týmová spolupráce, rovný přístup