MENU

Materiály ke stažení

Profil společnosti
Profil společnosti obsahuje kromě informací o nás či informací o jednotlivých oblastech činnosti MFI také zajímavé statistiky z výzkumů výskytu vztahové patologie v rámci EU.
PDF (2MB)
Dvanactero
Praktické dvanáctero pro všechny, kteří potřebují pomoci rozpoznat, zda se stali terčem vztahové patologie, a jak se v takovém případě zachovat.
PDF (200 kB)
Dvanactero
Praktické dvanáctero ve formátu A3 pro všechny, kteří potřebují pomoci rozpoznat, zda se stali terčem vztahové patologie, a jak se v takovém případě zachovat.
PDF (700 kB)

Koncepce Mobbing Free Institutu, z.ú.:

Naším prvotním zájmem je všeobecná osvěta, prevence a eliminace šikany na pracovišti. Poskytujeme zdarma všeobecnou podporu osobám, které se na nás obrátí, s největší precizností, empatií a nasazením právě tam, kde je to zrovna třeba.

Podporujeme zaměstnance tak, aby se dokázali postavit sami za sebe, neztratili naději a věřili ve spravedlnost. Cílem není represe, ale smírčí cesta, lidskost a respekt. Zaměřujeme se také na firemní komunikaci, krizovou intervenci, prevenci a eliminaci šikany, mediaci a sociální dialog. Našim krédem je být objektivní a podporovat obě strany k aktivnímu postoji, efektivními radami a postupy z praxe, které vedou k účinnému řešení.

Jsme apolitičtí. Spolupracujeme a centralizujeme další subjekty zabývající se danou problematikou, ať už z oblasti právního a psychologického poradenství, ochrany whistleblowerů, protikorupčních a výzkumných institucí nebo kvalitní experty, kteří poskytují poradenskou, konzultační a edukační činnost v této oblasti.