MENU

PPomůžeme vám s prevencí, osvětou či s řešením šikany.

Posláním Mobbing Free Institutu je stát se předním odborníkem v oblasti šikany na pracovišti v České republice i v zahraničí a být trvalým poskytovatelem kvalitních a odborných informací lidským způsobem pro všechny cílové skupiny.

Naší vizí je prevence vztahové patologie a osvěta novým způsobem, který bude inspirovat ostatní ke změnám a povede ke společenské zodpovědnosti. Work-life balance, holistický přístup k práci i člověku a motivátoři a inovátoři v osvětě vedoucí k vytvoření zdravého pracovního prostředí, kde lidskost, respekt a spolupráce mají svou pravou hodnotu.

Tvoříme inovativní řešení krizových komunikací, spolupráce s korporacemi, které se aktivně zapojují a mění zastaralé struktury řízení a nelidský přístup ve svých firmách.

Jsme experti se na prevenci a eliminaci šikany v práci

 • Specializujeme se na vzdělávání interních specialistů, ochránců, HR, PEER, vedoucích i řadových pracovníků.
 • Naše metodiky na odrývání násilí na pracovišti užívají inspektoři práce, odbory, ministerstva, veřejný i soukromý sektor.
 • Přinášíme unikátní know-how pro komplexní eliminaci a prevenci šikany.
 • Náš přístup je lidský, empatický a na profesionální úrovni.
 • Smírčí cesta a efektivita řešení na míru ,danému pracovišti i lidem jsou pro nás na prvním místě
 • Ctíme diskrétnost firem i jednotlivců
Naše cíle:
 • Celkové zvýšení povědomí o problematice šikany na pracovišti
 • Rozpoznání šikany a mobbingu již v počátečních stádiích
 • Informovanost veřejnosti o tom, jak postupovat v případě mobbingu
 • Sestavení odborníků a organizací, které mohou obětem i zaměstnavatelům v případě šikany pomoci
 • Změna postoje veřejnosti vůči šikaně a mobbingu z tolerovaného a přehlíženého tématu na jednoznačné NE
 • Nastavení nových společenských mantinelů
 • Vytvoření zdravého pracovního prostředí
 • Zakotvení mobbing free pravidel ve firmách i zákonech ČR
 • Vytvoření kvalitního a profesionálního opěrného zázemí s linkou bezpečí pro oběti šikany na pracovišti a firemní poradenství
 • Vytvořit dlouhodobou spolupráci s podniky a zaměstnavateli, kteří budou vize a teze anti-mobbingových aktivit podporovat.
Naše zásady
 • Lidskost, otevřenost a empatie
 • Objektivnost
 • Individuální přístup ke každému člověku, případu i situaci
 • Respekt k hodnotám, důstojnosti a osobnosti každého člověka
 • Jasné a transparentní postupy i jednání
 • Podpora a uznání jedinečnosti, potenciálu a tvorby každého člověka
 • Celoživotní vzdělávání, osobní rozvoj a duševní hygiena
 • Kultivace pracovního prostředí, lidské morální zásady a etika v zaměstnání
 • Sebe-hodnota, sebe-vědomí, sebereflexe
 • Týmová spolupráce, rovný přístup