MENU

PPokusíme se vám pomoci, poradit, postavit se za vás, sepsat potřebné dokumenty a najít nejvhodnější cesty k vyřešení dané situace.

Inventura slouží ke snadnějšímu diagnostikování šikany na pracovišti. Vycházíme z ní v případě, že kontaktujeme vedení či mobbery a můžeme se o dané informace lépe opřít. Pokud máme potřebu ještě informace doplnit, napíšeme vám. Pokud píšete inventuru sami pro sebe, pomůže vám lépe se zorientovat v dané situaci a při komunikaci s mobberem máte u sebe seznam, který se hůře vyvrací. Inventura se může použít i jako průkazný materiál.

Všechny záležitosti musí být popsány pravdivě, bez sebemenší pochybnosti, neboť jakákoliv nejasnost by mohla celé vaše úsilí zhatit.

Vedení podrobných záznamů o šikaně by mělo obsahovat (Prosíme, pište vždy přehledně a v bodech):

 • Data a časy útoků.
 • Přesný popis skutkové podstaty šikany na pracovišti a dalšího podobného jednání kolegů či nadřízených i v době osobního volna, např. telefonní teror, donášení příbuzným či přátelům, poškozování pověsti aj.
 • Dokumentování prací, které byly mobberem kritizovány, poškozeny apod.
 • Které osoby mobbing způsobují a jakou funkci zastávají.
 • Které další osoby jsou zainteresovány případně podezřívány.
 • Jaké má útočník podle vás motivy. Domníváte se, že útočník jedná z vlastní či z jiné vůle? Co si myslíte, že může mobbera nejvíce provokovat nebo v něm vyvolávat toto jednání?
 • V čí přítomnosti došlo k útoku.
 • Jaké měl na vás mobbing tělesné či zdravotní následky.
 • Data návštěv u lékaře, během kterých jste si léčil/-a zdravotní potíže způsobené mobbingem nebo termíny, kdy jste chyběl/-a v zaměstnání (např. kvůli nemoci, dovolené, služební cestě apod.)
 • Dny, kdy chyběl v zaměstnání původce mobbingu.
 • V jakém časovém odstupu docházelo k šikaně.
 • Jak jste se v průběhu cítili na pracovišti.
 • Jaké jsou reakce kolegů.