Mobbing se v ČR užívá jako ekvivalent šikany v práci nebo násilí na pracovišti, psychoteror či teror na pracovišti. V anglicky mluvících zemích je znám spíše výraz bullying.

Slovo mobbing je odvozeno od anglického výrazu MOB a zavedl jej Konrád Lorenz, při pozorování vlků, kteří hromadně bránili své území tím, že napadali vetřelce a útočili na něj jako celek. Nutno však na obranu vlků dodat, že se jednalo o rezervace, ne o jejich přirozené volné prostředí.