MENU

Pošlete nám zprávu. Položky označené * jsou povinné.

Vaše jméno *

Váš email *

Předmět

Text zprávy

 

Subjekt údajů tímto uděluje souhlas Mobbing Free Institut, z.ú., IČ: 05148201 (dále jen „správce“), aby zpracovával jím poskytnuté osobní údaje, a to jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, údaje týkající se pracovního nebo obdobného poměru. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje subjektu údajů budou správcem zpracovávány pro účel zpětného kontaktování subjektu údajů a řešení jeho podnětu. Údaje budou správcem zpracovávány do odvolání souhlasu subjektem údajů, nejdéle však pět let od jejich poskytnutí. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výlučně správce.

S výše uvedeným zpracováním uděluje subjekt údajů výslovný souhlas. Souhlas s ukládáním a zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu info@mobbingfreeinstitut.cz nebo dopisu na adresu sídla správce na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje subjekt údajů zpracovává, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u správce přístup k údajům subjektu údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.