MENU

Item 3
Buďte o krok dopředu a zjistěte si o šikaně co nejvíce.
Osvěta
Item 1
Rychlá orientace, přímý tah. Předáme vám know-how pro prevenci a eliminaci šikany.
Nabídka pro firmy
Item 4
Setkáváte se se šikanou? Nečekejte a jednejte co nejdříve, ukážeme vám jak.
Mobbing Free Poradna
New item
Nebuďte sami! Projdeme s vámi eliminačním procesem.
Inventura útoků

Naše praxe

Jsme experti specializující se na důstojné pracoviště bez šikany.

Naše metodiky na odrývání násilí na pracovišti užívají inspektoři práce, odbory, ministerstva, veřejný i soukromý sektor.
Specializujeme se na vzdělávání interních expertů, ochránců, HR, PEER, vedoucích i řadových pracovníků.
Přinášíme unikátní know-how pro komplexní eliminaci a prevenci šikany.
Náš přístup je lidský, empatický a na profesionální úrovni.
Ctíme diskrétnost firem i jednotlivců

Přečtěte si více o našich cílech, zásadách či cílových skupinách.

Rychlé nahlédnutí do šikany zaměstnanců na pracovišti

(uvedené údaje jsou v %)
Zkušenost s mobbingem na pracovišti.
Vystaveno mobbingu 1x týdně a častěji.
Vystaveno mobbingu déle než 1 rok.
Se snažilo problém řešit.
Oproti roku 2013 došlo k navýšení procenta šikanovaných zejména mezi ženami. Šikanování ze strany nadřízeného uvedlo 60% respondentů, šikanu kolegy 22%. Údaje pochází z výzkumu provedeného agenturou STEM/MARK v roce 2015.

Kontakt

Mobbing Free Institut, z.ú.
Kaprova 42/14,
110 00 Praha 1
IČO: 051 48 201

ID datové schránky: fqc9f3g

Bankovní spojení: 2501013124/2010 (Fio banka).

Koncepce Mobbing Free Institutu, z.ú.:

Naším prvotním zájmem je všeobecná osvěta, prevence a eliminace šikany na pracovišti. Poskytujeme zdarma všeobecnou podporu osobám, které se na nás obrátí, s největší precizností, empatií a nasazením právě tam, kde je to zrovna třeba.

Podporujeme zaměstnance tak, aby se dokázali postavit sami za sebe, neztratili naději a věřili ve spravedlnost. Cílem není represe, ale smírčí cesta, lidskost a respekt. Zaměřujeme se také na firemní komunikaci, krizovou intervenci, prevenci a eliminaci šikany, mediaci a sociální dialog. Našim krédem je být objektivní a podporovat obě strany k aktivnímu postoji, efektivními radami a postupy z praxe, které vedou k účinnému řešení.

Jsme apolitičtí. Spolupracujeme a centralizujeme další subjekty zabývající se danou problematikou, ať už z oblasti právního a psychologického poradenství, ochrany whistleblowerů, protikorupčních a výzkumných institucí nebo kvalitní experty, kteří poskytují poradenskou, konzultační a edukační činnost v této oblasti.